Güney Azerbaycan’da, Milli Mücadelelerde Y. Z. Talibzade’nin Rolü (1917-1918)

Minahanım ESEDL

 Mekalede Y.Z.Talıbzadenin Azerbaycan Halk Cumhuriyyeti dönemindeki fealiyeti araştırılır, habele Güney Azerbaycandakı ve Kafkasya İslam Ordusu sıralarındakı hizmetlerine tokunulur. Onun istimai-siyasi ve esgeri faliyeti ile yanaşı elmi-publisistik yaradıcılığının bezi mekamları dövri matbuat ve arhiv senedleri esasında işıklandırılır.


 

Makalenin tamamini okumak için aşağıdaki linke tıklayın:

 http://www.egeweb.ege.edu.tr/tdid/files/dergi8s1.pdf#page=113