Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır


         Aylıq Yazı


GÜNASKAM-ın qurulma ideyası, 2007  ilində  Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin teorik boşluğunu hiss edərək ortaya atıldı və işə başladı. Güney Azərbaycan Milli Hərəkətində teorinin az olması bir çox soruna nədən olmaqdadır. Hərəkat kəmiyyət açısından güçlü olsa da, keyfiyyətini də o doğrultuda yüksəltmək lazımdır. Çünkü içəriyi dolu olmayan bir hərəkatın yaşama gücü və davamlılığı azdır. Digər bir tərəfdən də siyasi dəngələr içərisində GAMH( Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti), özünə bir yol xəritəsi çıxarmaq zorundadır. Bu yol xəritəsinin ortaya çıxması üçün də fərqli fikirləri bilməmiz gərəkir. GÜNASKAM’ın digər bir hədəfi də bu olmuşdur.

Biz hər zaman özümüzü dünyaya anlatmaqda çətinlik çəkmişik. Çünkü bizim dünya ilə əlaqə quracaq dil və ədəbiyyatımız olmamışdır. Əgər biz özümüzü doğru bir şəkildə dünyaya anlatmasaq dünya bizim sözümüzü başa düşməyəcəkdir. Onun üçün GÜNASKAM’ın bir digər hədəflərindən birisi də dünya ilə əlaqə qurabiləcəyimiz dili və ədəbiyyatı yaratmaq olmuşdur.

GÜNASKAM, siyasi bir təşkilat deyildir. Bir düşüncə topluluğudur. Burada önəmli olan Güney məsələlərin teorik olaraq dartışılmasıdır. Biz həm qarşı cəhbənin (fars Şovinslərini) fikirlərinə yer veririk, həm də öz fikirlərimizi orda yazırıq. Digər bir tərəfdən də milli məsələ ilə bağlı oxuyucularımıza ümumi məlumat veririk. İndilik fəaliyyət alanımız internet sistemi ilə işləyirik. Üç dildə fəliyyət göztəririk. İngilizcə, Farsça, Türkçə. Əlbəttə gələcəkdə fəaliyyət alanımızı dərgi şəklinə də çevirmək hədəflərimizdən birisidir.

Türk - İran İlişkilerinde Güney Azerbaycan Meselesi Yazdır

Yar. Doç. Barış Metin

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı sonrasında Türkiye ile İran ve Güney Azerbaycan arasındaki ilişkilerin merkezinde sınır uyuşmazlıkları meselesi yer almıştır. Bu dönemde Şah Rıza Pehlevi, Türkiye’deki Kürt isyanlarına gizliden destek verirken Türkiye’nin de Azeri Türkleri ile yakından ilgilen-mesini ve onları desteklemesinden çekinmiştir. 


 
Milli Şüur Ve Milli Meselenin Münasibeti Yazdır

Savalan Yonar

Təbriz türklərindən olan Hüseyn Kazımzadə pan-iranizm fikirlərini kütləvi yayan şəxslərdən biri olmuşdur. O, Berlin şəhərində nəşr edilən “İranşəhr” adlı jurnalda öz fikirlərini yayırdı. Belə demək olar ki, “İranşəhr” dərgisi Rza şah dövləçilyinin nəzəri-metodoloji əsaslarını hazırlamış, mərkəzləşmə siyasətinin və tək fars dilli və ariyan yönlü irqiçi-nasionalizm ideologiasının əsaslarını yaratmışdı.


 
Azerbaycan Türklüyünün Ulusal Kimlik Biçimi Yazdır

Eldar Qaradağlı

Bir toplumun millət halına gəlməsində onun Milli Beynini genişləndirir və ona özəl baxışaçısı verir. Tarix bilgisi özgür toplumların sürəkli ulusallaşmasına yardımçıolarkən, özgürlük savaşında olan əsir toplumlar üçün də vaz geçirilməz dayanışma, dirənmə və milli ideya bağlantısıdır. Hər millətin milli tarix anlayışı, o millətin bütövlüyünün qarantısı olur. Tarix anlayışı bir milləti mənəvi bölünmələrdən, millətaltı, millətüstü əngəllərdən, uzun müddətli coğrafik və fiziksəl qopuqluqlardan qoruyur.


 
Ana Dili Müdafie Cemiyyeti Projesi Yazdır

Tatar Milli Herekatı

Sovyet Yenidenqurma dövründe Tatar Milli Herekatı yeniden canlandı.  80-ci illerin sonu, 90-cı illerin başında hem Tataristanda, hem de bütün Tatar bölgelerinde Tatar Milli Herekatı sonucunda böyük deyişiklikler baş verdi.  1990-cı ilde Tataristan müsteqilliyini elan etdi, 1992-ci ilde ümumxalq  müsteqillik referendumu başarıyla keçirildi ve Tataristan Anayasası qebul edildi.  En önemlisi Tatarların Ruslaşması süreci yavaşladı ve öz köklerine, medeniyetlerine qayıtmağa başladılar.


 
Gürcüstan Türklerinde Milli Kimlik Sorunu Yazdır

Rəhim Cavadbəyli

Gürcüstan da yaşayan türk-müsəlman topluluğu olduqca dərin milli kimlik sorunu yaşayır. Əsasən Borçalı, ahıska, Acar və avarlardan oluşan türk-müsəlman topluluğu istər ölkə çapında, istər bölgə də, istərsə də bölgələrarası münasibətlər də bir bütöv-vahid toplum kimi özünüifadə etməkdə olduqca dərin sorunlar yaşamaqdadır.


 
Dünya Anadili Gününde Bir Sivil İtaetsizlik Olaraq Farsca Orucu Günü Yazdır

Artum Dinç

Günümüz şertlerinde şexsler arası güc rabiteleri tamamıyla siyasi iqtidarların kontrolu qabsamına girmiş sayılmaz. Bireyler siyasi iqtidarların belirledikleri/dayatdıqları amacların dışına çıxıb xususi rabitelerinde hardasa tamamen, toplumsal rabitelerinde ise qismen öz istenc ve tercihleri ile öz iktidar sahelerini yönedebilmekdedirler.


 
Ermeni Gerçeklikleri... Xocalı Soyqırımı....Unutqanlıq Sırıntısı Yazdır

Yasin Türksoy

Ermənilər Qafqaza gələrkən urartuluları sıxışdıraraq mərhələli formada onların mədəni-mənəvi irsini özününküləşdirməklə yiyələnmişlər. Bu öz adlarına çıxma oğurluqlarını indiyədək qonşu xalqlara qarşı da davam etdirməklə onların ərazilərindən tutmuş tarixinə, abidələrinə, folkloruna, kulinariyasına, musiqisinə, və s. mədəni irsini mənimsəyirlər.


 
İran rejimi: Kişi tanrılar ve ezilen qadınlar Yazdır

Elçin Hatəmi

Toplumun nüfuzunun yarısını təşkil edən qadınlar tarixən qurulan sistemlərin, cəmiyyətlərin və hakimiyyətlərin qurbanı olub. Odur ki, qadına qarşı istismar təfəkkürünün kökü çox qədimə dayanır. Bu yanaşmanın nəticəsi olaraq kişilər fiziki güclərindən istifadə etməklə cəmiyyətin bütün sektorlarını ələ keçirib, qadınlar isə yalnız ev və məişət sərhədi ilə məhdudlaşan həyata məhkum olublar. Vəzifə bölgüsü kişilərin hakimiyyətini artıraraq qadınları fərd olaraq qula çevirib. 


 
21 Azer Herekatının Milli Söylemi ve Bugünkü Güncelliyi Yazdır

Özgür Sevər

21 Azər hərəkatının ildönümündə düşünməsi gərəkən qonuların başında söz qonusu hərəkatın milli söyləmi gəlməkdədir. Bu irtibatdaki bəzi sorğular hələ də cavablamayı gözləməkdədir: 21 Azər hərəkatı milliyyətçi hərəkat miydi? Hərəkatın milliyyətçi yönü öndərlərinin Marksist yanaşmasıyla necə uyarlanmışdı? Hərəkatın milliliyi ənternasyonalizmlə çəlişki oluşdurmaz midi? Və son olaraq da 21 Azər hərəkatı günümüzdə güncəlliyini itirmiş mi? Belə deyilsə, söz qonusu hərəkatın söyləminin günümüzdə cəryan edən hərəkata verəcək nəyi vardır?


 
İran Azerbaycanı'nın Sosyo-Kültürel Yapısı Ve Siyasal Coğrafyası - Son Bölüm Yazdır
Hakan KAYĞUSUZ

 İran'ın çağdaş tarihinde Fars Milliyetçiliğinin gelişim sürecine baktığımızda temel olarak üç devreden söz edebiliriz. İlk aşamada Modern Fars Milliyetçiliği ve Geleneksel Fars Milliyetçiliği şeklinde ortaya çıkan Fars Milliyetçiliği, 1997 yılında Hatemi'nin cumhurbaşkanlığa seçilmesi sonucunda yapısında değişikliklere uğrayarak üçüncü aşama olan İranlılık safhasına geçmiştir.


 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10