Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır


TANITIM


GÜNASKAM-ın qurulma ideyası, 2007  ilində  Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin teorik boşluğunu hiss edərək ortaya atıldı və işə başladı. Güney Azərbaycan Milli Hərəkətində teorinin az olması bir çox soruna nədən olmaqdadır. Hərəkat kəmiyyət açısından güçlü olsa da, keyfiyyətini də o doğrultuda yüksəltmək lazımdır. Çünkü içəriyi dolu olmayan bir hərəkatın yaşama gücü və davamlılığı azdır. Digər bir tərəfdən də siyasi dəngələr içərisində GAMH( Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti), özünə bir yol xəritəsi çıxarmaq zorundadır. Bu yol xəritəsinin ortaya çıxması üçün də fərqli fikirləri bilməmiz gərəkir. GÜNASKAM’ın digər bir hədəfi də bu olmuşdur.

Biz hər zaman özümüzü dünyaya anlatmaqda çətinlik çəkmişik. Çünkü bizim dünya ilə əlaqə quracaq dil və ədəbiyyatımız olmamışdır. Əgər biz özümüzü doğru bir şəkildə dünyaya anlatmasaq dünya bizim sözümüzü başa düşməyəcəkdir. Onun üçün GÜNASKAM’ın bir digər hədəflərindən birisi də dünya ilə əlaqə qurabiləcəyimiz dili və ədəbiyyatı yaratmaq olmuşdur.

GÜNASKAM, siyasi bir təşkilat deyildir. Bir düşüncə topluluğudur. Burada önəmli olan Güney məsələlərin teorik olaraq dartışılmasıdır. Biz həm qarşı cəhbənin (fars Şovinslərini) fikirlərinə yer veririk, həm də öz fikirlərimizi orda yazırıq. Digər bir tərəfdən də milli məsələ ilə bağlı oxuyucularımıza ümumi məlumat veririk. İndilik fəaliyyət alanımız internet sistemi ilə işləyirik. Üç dildə fəliyyət göztəririk. İngilizcə, Farsça, Türkçə. Əlbəttə gələcəkdə fəaliyyət alanımızı dərgi şəklinə də çevirmək hədəflərimizdən birisidir.

Editor: Davud TURAN

Mail: Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

 

Türk - İran İlişkilerinde Güney Azerbaycan Meselesi

Yar. Doç. Barış Metin

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı sonrasında Türkiye ile İran ve Güney Azerbaycan arasındaki ilişkilerin merkezinde sınır uyuşmazlıkları meselesi yer almıştır. Bu dönemde Şah Rıza Pehlevi, Türkiye’deki Kürt isyanlarına gizliden destek verirken Türkiye’nin de Azeri Türkleri ile yakından ilgilen-mesini ve onları desteklemesinden çekinmiştir. 06.04.1978 Uşak doğumlu. Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim dalında “Afyon Basınında Harf İnkılâbının Yansımaları” başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı. 2004 Yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 2007 yılında “Birinci Dünya Savaşı’nda İran Coğrafyasında Etnik, Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri” başlıklı tezle doktorayı tamamladı. Doktora tezi araştırma esnasında Ankara Genel Kurmay Başkanlığı ATASE arşivinde çalıştı. 2008 yılında Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2008 yılı Eylül ayında Rusya Hükümeti Bursu ile St. Petersburg Herzen Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde Rusça öğrenimine başladı. İki yıl Rusya’da kaldı. Rusya’da çeşitli Rus arşivlerinde ve milli kütüphanesinde Türk-Rus ilişkilerine dair araştırma yaptı. 2009 yılında 5 yıllığına Türk Askeri Tarih Kurulu üyeliğine seçildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Birinci Dünya Savaşı, Kafkasya, Türk-Rus ilişkileri konuları uzmanlık alanıdır. Önemli sayıda ulusal ve uluslararası yayını mevcuttur. Halen Uşak Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) olarak çalışmaktadır. İngilizce ve iyi derecede Rusça bilmektedir.

Yar. Doç. Barış Metin “TÜRK - İRAN İLİŞKİLERİNDE GÜNEY AZERBAYCAN MESELESİ(1918-1938)” makalesini Ağustos 2012’de Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde (http://www.tsadergisi.org/) yayınlamıştır. 

Makalenin PDF formatını sitemizden indire bilirsiniz:

 

http://www.diranish.net/news_pdf/AMDT_PDF_4mkr88i28sagumk74bzgcw6fomturk-iran-iliskisi-gun-az.pdf

 

 

 
[ Geri ]