İran Azerbaycandan Ne Isteyir?

Seymur HƏSƏNLİ

İran əgər Azərbaycana qarşı belə islam “sevgi”si ilə yanaşırsa, bu sevgi yalnız bir dövlətə deyil, hər bir dövlətə qarşı olmalıdır. Ən əsası Azərbaycan torpaqlarını işğal edən, müsəlmanları soyqırıma məruz qoyan Ermənistana qarşı. Niyə İran və onun hakim dairələri, informasiya mərkəzləri Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan və həmin ərazilərdə olan bütün məscidləri darmadağın edən, içində donuz və müxtəlif heyvanlar saxlayan erməniyə etiraz etmir?


 
İran İqtisadiyyatı Çökür

Əmir Turqut

Bir sıra mütəхəssislər Əhmədineyadın siyasətini onun iqtisadi savadı və iqtisadi problemləri həll edə bilməsi bacarğının olmamasının göstəricisi kimi qiymətləndirirlər. Belə ki, onu iqtisadi məqsədlərini siyasətlə uzlaşdırmağa çalışan prezident kimi qələmə verirlər.


 
Urmu gölünün necat yolu

Böyük Rəsuloğlu

Tarixi sənədlərdə “göygöl“ və “şorgöl“ adları ilə də tanınan bu gölün ən dərin dibi 14 metir, uzuluğu 140 Km və ortalama əni 35 km- dir. 1980- ci illərdə Türk əsilli (mərəndli) məhəndis Kəlantərinin yol naziri olduğu dönəmdə Zənbil dağı ilə böyük ada arasındakı yol və körpü araşdırmaları sırasında geologik çalışmalar göstərmişdi ki, gölün dibindən 40 metrə aşağıya qədər qalın bir batlaq (ləcən) qatı mövcuddur.
 
İran'ın Doğal Gaz Siyaseti ve Türkiye

Arif Keskin

İran’ın boru hattı projelerinin gerçekçi olabilmesi için doğal gaz yataklarında yeni yatırımlara ve üretimi artırmaya ihtiyacı vardır. Bu yatırımlar ise nükleer gerginlik nedeniyle gerçekleşmemektedir. 

 
Azerbaycanda Ekonomik Dönüşüm Süreci ve Reformların 10 Yılı


Ayhan Karaca*

Azerbaycan’ın son 10 yıllık dönemde gerçekleştirdiği ekonomik reform ve dönüşüm süreci ile sonuçlarının, ürün ve faktör piyasalarının yeniden yapılandırılması, özelleştirme uygulamaları, ekonomide özel sektörün payı, dış ticaret ve kambiyo rejiminin serbestleştirilmesi, yabancı sermaye girişi gibi alanlarda yaşanan gelişmeler ışığında değerlendirilmesi bu çalışmanın temel amacıdır. Ayrıca, ekonomik reform sürecini doğrudan etkilediğini düşündüğümüz siyasi yapı ve uluslararası ilişkiler gibi konulara da çalışmamızda yer verilmiştir.
 
Azerbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar ve perspektivler

Arif Şəkərəliyev  

Müstəqil Azərbaycan dövləti bu gün dinamik inkişaf yolu ilə gedir və səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərir. Azərbaycan xalqı öz milli iqtisadiyyatını yaratmaq, iqtisadi cəhətdən sərbəst olmaq və müstəqil inkişaf etmək kimi çətin və şərəfli bir strateji məqsədə çatmaq vəzifəsini qarşısına qoymuşdur. Belə bir strateji məqsədə çatmaq üçün əsas vasitə kimi bazar iqtisadiyyatına keçməyi seçmişdir.

 
Tahran Çarşısı Ve Azerbaycan Türkleri
Tural

1925 yılında Rıza Han Pehlevi’nin iktidara gelmesi ile Azerbaycan ister siyasi, ister kültürel, ister ekonomik olarak dışlanmış ve ayrımcılıklara tabi tutulmuştur. Sonuç olarak Azerbaycan ekonomisinin felce uğramasıyla Azerbaycan’dan Tahran’a sürekli bir göç meydana gelmiş ve Tahran’da zaten var olan Türk unsuru etkinliği dada pekiştirmiştir.

 
[ Geri ]