Güney Azerbaycan'da İran'n Asimilasyon Politikalarının İç Yüzü

Yücel Tanay

İran,80  bin nüfuslu Ermeni  azınlığına anadilde eğitim hakkı  verirken,40 milyonluk Türk  nüfusuna      ne anadilde eğitim hakkı,ne de  kültürel  haklar   vermektedir.sözde  islam cumhuriyetinde Farslaştırma  İslam  ve   Caferi  Mezhebi  kullanılarak yapılmaktadır.


 
Güney Azerbaycan Türkleri Ve Olasi Bir Iran-Abd Savaşi’nda Yaşanabilecekler

Emrah Altinkaya

İran rejimi er ya da geç zayıflayacak ve yeni bir dönem başlayacaktır. Batılı ülkeler tarafından yürütülen bu yıpratma süreci uzun yıllardır sistematik bir şekilde devam etmektedir.  Nükleer silah ve enerji üretimi konusunda şüpheler, bu sebeple uygulanan geniş çaplı ambargolar, uluslararası alandaki siyasi boykot, İran yönetimini köşeye sıkıştırma adına uygulanan politikalardan birkaçıdır.


 
İran’n İçindeki Zayıf Kaleler – Etnik Sorunlar I : Güney Azerbaycan

Gün Taş

1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Sovyet hâkimiyetinin sona erdiği coğrafyada ulusal söylemlerle yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması, başka ülkelerin hâkimiyetinde olan etnik toplulukları ulusal kimlik arayışlarına yöneltmiştir. Bu çerçevede, 2000’li yıllarda Güney Azerbaycan’da Türkler arasında başlayan milliyetçilik akımı da tekrar canlanmaya başlamıştır.


 
Babek Ve Azerbaycan Direniş Hareketinin İlk Dönemleri

Ebülfez Elçibey

Çev: Muhammet Kemaloğlu

 Babek Ayaklanması, Hürremî şeflerinden biri olan ve Abbâsîler'in hilâfetine karşı mücadele eden Hürremî Hareketi’nin önderliğini yapan Azerbaycan Türkleri’nin millî kahramanı Babek Hürremi tarafından Azerbaycan'da mevcut Abbâsî yönetimine karşı 816-838 yılları arasında 22 yıl boyunca sürdürülen ayaklanmadır. Abbasî ordusunda görev yapan Afşın ve Türk askerlerinden müteşekkil ordusu isyancının üzerine yürüdü. 22 yıl süren Babek İsyanı'nda Halife'nin ünlü komutanının önderliğindeki 6 büyük Hilafet Ordusu mağlup edildi. Hürremilerin karargâhı Bezz Kalesi 837 yılında düştü. Babek yakalandı ve 838 yılında Samarra şehrine getirterek işkence ile idam edildi. İsyan tam olarak sonuca ulaşmasa da, Abbasi Halifeliği'nin parçalanmasını hızlandırdı.


 
Güney Azerbaycan’da, Milli Mücadelelerde Y. Z. Talibzade’nin Rolü (1917-1918)

Minahanım ESEDL

 Mekalede Y.Z.Talıbzadenin Azerbaycan Halk Cumhuriyyeti dönemindeki fealiyeti araştırılır, habele Güney Azerbaycandakı ve Kafkasya İslam Ordusu sıralarındakı hizmetlerine tokunulur. Onun istimai-siyasi ve esgeri faliyeti ile yanaşı elmi-publisistik yaradıcılığının bezi mekamları dövri matbuat ve arhiv senedleri esasında işıklandırılır.


 

 
Türk - İran İlişkilerinde Güney Azerbaycan Meselesi

Yar. Doç. Barış Metin

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı sonrasında Türkiye ile İran ve Güney Azerbaycan arasındaki ilişkilerin merkezinde sınır uyuşmazlıkları meselesi yer almıştır. Bu dönemde Şah Rıza Pehlevi, Türkiye’deki Kürt isyanlarına gizliden destek verirken Türkiye’nin de Azeri Türkleri ile yakından ilgilen-mesini ve onları desteklemesinden çekinmiştir. 


 
Ermeni Gerçeklikleri... Xocalı Soyqırımı....Unutqanlıq Sırıntısı

Yasin Türksoy

Ermənilər Qafqaza gələrkən urartuluları sıxışdıraraq mərhələli formada onların mədəni-mənəvi irsini özününküləşdirməklə yiyələnmişlər. Bu öz adlarına çıxma oğurluqlarını indiyədək qonşu xalqlara qarşı da davam etdirməklə onların ərazilərindən tutmuş tarixinə, abidələrinə, folkloruna, kulinariyasına, musiqisinə, və s. mədəni irsini mənimsəyirlər.


 
21 Azer Herekatının Milli Söylemi ve Bugünkü Güncelliyi

Özgür Sevər

21 Azər hərəkatının ildönümündə düşünməsi gərəkən qonuların başında söz qonusu hərəkatın milli söyləmi gəlməkdədir. Bu irtibatdaki bəzi sorğular hələ də cavablamayı gözləməkdədir: 21 Azər hərəkatı milliyyətçi hərəkat miydi? Hərəkatın milliyyətçi yönü öndərlərinin Marksist yanaşmasıyla necə uyarlanmışdı? Hərəkatın milliliyi ənternasyonalizmlə çəlişki oluşdurmaz midi? Və son olaraq da 21 Azər hərəkatı günümüzdə güncəlliyini itirmiş mi? Belə deyilsə, söz qonusu hərəkatın söyləminin günümüzdə cəryan edən hərəkata verəcək nəyi vardır?


 
21 Azer Herekatının Milli Söylemi ve Bugünkü Güncelliyi

Özgür Sevər

Qəna`ətimcə, 21 Azər hərəkatının milli söyləmi, yalnız Marksizm- Leninizmin millət və milliyyətçiliyə qarşı yanaşmasının incələnməsindən sonra anlaşılabilər. Dolayısıyla, qonumuza teorik təməl oluşdurması açısından hər şeydən öncə Marksist- Leninist yanaşmanın Millət və Millətçiliyə qarşı tutumunu incələməklə başlayacağım.


 
Azerbaycan Milli İstiqlal Mücadilesi - Yeddinci Bölüm

 Hüseyn BAYKARA

Bu hərəkəti ilə şah həzrətləri İran dövlətində məşrutə idarəsinin əsasını qoyaraq öz millətinin xeyrini ciddi surətdə düşünən bir hökmdar olduğunu sübut etdi. Çünki, bütün millətlərin təcrübəsi və tarixi göstərir ki, toplumda səadət, ancaq millətin vəkilləri ilə birlikdə qanun qoymaq və xalqın faktiki olaraq iştirakı ilə mümkündür.


 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Sona Git >>

[ Geri ]