Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır


TANITIM


GÜNASKAM-ın qurulma ideyası, 2007  ilində  Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin teorik boşluğunu hiss edərək ortaya atıldı və işə başladı. Güney Azərbaycan Milli Hərəkətində teorinin az olması bir çox soruna nədən olmaqdadır. Hərəkat kəmiyyət açısından güçlü olsa da, keyfiyyətini də o doğrultuda yüksəltmək lazımdır. Çünkü içəriyi dolu olmayan bir hərəkatın yaşama gücü və davamlılığı azdır. Digər bir tərəfdən də siyasi dəngələr içərisində GAMH( Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti), özünə bir yol xəritəsi çıxarmaq zorundadır. Bu yol xəritəsinin ortaya çıxması üçün də fərqli fikirləri bilməmiz gərəkir. GÜNASKAM’ın digər bir hədəfi də bu olmuşdur.

Biz hər zaman özümüzü dünyaya anlatmaqda çətinlik çəkmişik. Çünkü bizim dünya ilə əlaqə quracaq dil və ədəbiyyatımız olmamışdır. Əgər biz özümüzü doğru bir şəkildə dünyaya anlatmasaq dünya bizim sözümüzü başa düşməyəcəkdir. Onun üçün GÜNASKAM’ın bir digər hədəflərindən birisi də dünya ilə əlaqə qurabiləcəyimiz dili və ədəbiyyatı yaratmaq olmuşdur.

GÜNASKAM, siyasi bir təşkilat deyildir. Bir düşüncə topluluğudur. Burada önəmli olan Güney məsələlərin teorik olaraq dartışılmasıdır. Biz həm qarşı cəhbənin (fars Şovinslərini) fikirlərinə yer veririk, həm də öz fikirlərimizi orda yazırıq. Digər bir tərəfdən də milli məsələ ilə bağlı oxuyucularımıza ümumi məlumat veririk. İndilik fəaliyyət alanımız internet sistemi ilə işləyirik. Üç dildə fəliyyət göztəririk. İngilizcə, Farsça, Türkçə. Əlbəttə gələcəkdə fəaliyyət alanımızı dərgi şəklinə də çevirmək hədəflərimizdən birisidir.

Editor: Davud TURAN

Mail: Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

 

Azerbaycandan Başlayan Tarih Yazdır

Ebülfez Elçibey

Çev: Muhammet Kemaloğlu  

Türklerin Azerbaycan’a  gelip  yerleşmeleri  çok  eski  zamandan  başlamış  ve 16. yüzyıla kadar devam etmiştir. Kuzey Azerbaycan müellifleri, hele son zamanlarda bu kanaate varmışlar ki Azerbaycan tâ eskiden Türklerin yurdu olmuş ve sonradan gelen  Türkler de bunlara karışarak yerlileşmişlerdir. Hata bazıları (Mahmut İsmailov vb.) eski Türklerin veya Prototürklerin önce Ön Asya’da oturduklarını ve şayet oradan Orta Asya’ya  göçtüklerini  yazıyorlar.


 
Güney Azerbaycan'da İran'n Asimilasyon Politikalarının İç Yüzü Yazdır

Yücel Tanay

İran,80  bin nüfuslu Ermeni  azınlığına anadilde eğitim hakkı  verirken,40 milyonluk Türk  nüfusuna      ne anadilde eğitim hakkı,ne de  kültürel  haklar   vermektedir.sözde  islam cumhuriyetinde Farslaştırma  İslam  ve   Caferi  Mezhebi  kullanılarak yapılmaktadır.


 
Güney Azerbaycan Türkleri Ve Olasi Bir Iran-Abd Savaşi’nda Yaşanabilecekler Yazdır

Emrah Altinkaya

İran rejimi er ya da geç zayıflayacak ve yeni bir dönem başlayacaktır. Batılı ülkeler tarafından yürütülen bu yıpratma süreci uzun yıllardır sistematik bir şekilde devam etmektedir.  Nükleer silah ve enerji üretimi konusunda şüpheler, bu sebeple uygulanan geniş çaplı ambargolar, uluslararası alandaki siyasi boykot, İran yönetimini köşeye sıkıştırma adına uygulanan politikalardan birkaçıdır.


 
İran’n İçindeki Zayıf Kaleler – Etnik Sorunlar I : Güney Azerbaycan Yazdır

Gün Taş

1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Sovyet hâkimiyetinin sona erdiği coğrafyada ulusal söylemlerle yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması, başka ülkelerin hâkimiyetinde olan etnik toplulukları ulusal kimlik arayışlarına yöneltmiştir. Bu çerçevede, 2000’li yıllarda Güney Azerbaycan’da Türkler arasında başlayan milliyetçilik akımı da tekrar canlanmaya başlamıştır.


 
Babek Ve Azerbaycan Direniş Hareketinin İlk Dönemleri Yazdır

Ebülfez Elçibey

Çev: Muhammet Kemaloğlu

 Babek Ayaklanması, Hürremî şeflerinden biri olan ve Abbâsîler'in hilâfetine karşı mücadele eden Hürremî Hareketi’nin önderliğini yapan Azerbaycan Türkleri’nin millî kahramanı Babek Hürremi tarafından Azerbaycan'da mevcut Abbâsî yönetimine karşı 816-838 yılları arasında 22 yıl boyunca sürdürülen ayaklanmadır. Abbasî ordusunda görev yapan Afşın ve Türk askerlerinden müteşekkil ordusu isyancının üzerine yürüdü. 22 yıl süren Babek İsyanı'nda Halife'nin ünlü komutanının önderliğindeki 6 büyük Hilafet Ordusu mağlup edildi. Hürremilerin karargâhı Bezz Kalesi 837 yılında düştü. Babek yakalandı ve 838 yılında Samarra şehrine getirterek işkence ile idam edildi. İsyan tam olarak sonuca ulaşmasa da, Abbasi Halifeliği'nin parçalanmasını hızlandırdı.


 
Güney Azerbaycan Türklerinde Kimlik Sorunu Yazdır

Cemil Doğaç IPEK

 Son tahlilde "Azeri" kelimesi bugün İran’da bile tartışma konusudur. Bu ifade daha çok Türkiye ve Kuzey Azerbaycan’da kullanılmaktadır. İran'da İran Azerbaycanlıları için herkesin Türk (Farsça Tork) ifadesini kullandığı da bilinmektedir. Torkha5ye İran, İran Türkleri anlamına gelmektedir ve İran'da öncelikle Azerbaycan Türkleri için kullanılmaktadır.


 
Güney Azerbaycan’da, Milli Mücadelelerde Y. Z. Talibzade’nin Rolü (1917-1918) Yazdır

Minahanım ESEDL

 Mekalede Y.Z.Talıbzadenin Azerbaycan Halk Cumhuriyyeti dönemindeki fealiyeti araştırılır, habele Güney Azerbaycandakı ve Kafkasya İslam Ordusu sıralarındakı hizmetlerine tokunulur. Onun istimai-siyasi ve esgeri faliyeti ile yanaşı elmi-publisistik yaradıcılığının bezi mekamları dövri matbuat ve arhiv senedleri esasında işıklandırılır.


 

 
İranda Yaşayan Azerbaycan Türklerinin İnsan Haklari Yazdır

Aliriza Mukhtarpoor

İran dediğimiz ülke, içinde farklı etnik grupları barındıran bir ülkedir. Bu etnik gruplar belirli bölgelerde özellikle sınır bölgelerinde yoğunlaşmış olarak yaşamakta ve bu grupların yerleşmiş bölgesinin bitişinde ve hemen sınır ötesinde aynı etnik gruptan olan akrabalarıyla komşu olmaktadırlar. İran’da etnik guruplarla ilgili tartışmalı konulardan birisi etnik grupların gerçek nüfusu sayıları hakkındaki bilgilerledir.


 
Azerbaycan’da Türklüyün Tarixsel Kökleri Yazdır

Ali SARAY